Friday, 17 October 2014

over vrijheid en menselijkheidDeze site is er voor ‘vrije mensen’. Mensen die zich niet willen laten onderdrukken door andere mensen. Andere mensen die voor jou gaan bepalen welk geloof, welke politiek of van welke afkomst je moet zijn. Want mensen hebben het recht om voor zichzelf te denken en zelf beslissingen te nemen in wat ze goed vinden of graag zouden willen doen.

Ieder zou zich moeten inzetten voor werkelijke vrijheid. !!!

Dat betekent dat de mensen tolerant of wel verdraagzaam zijn geworden. Leef dan ook niet langer vanuit je agressie. Ban de oorlog uit je eigen geest. Haatopwekking en angstaandrijving moeten tot het verleden gaan behoren. Wordt weer menselijk, laat je hart weer spreken.

Zoek de liefde. “Heb uw naaste lief” (solidariteit). Wees geen egoïstisch uitschot. Maar wees solidair met mensen die net als jij de vrijheid liefhebben. Ik denk dat er dan een Vrede in de mens is gecreëerd die kenmerkend is voor een normale omgang die iedereen nodig heeft. Hiermede kunnen wij een plaats of plaatsen opbouwen van waaruit Utopia een werkelijk bestaan heeft gekregen. Ik ben wat dat betreft geïnspireerd door het idee van New Babylon van Constant Nieuwen- huys die hierin de “Homo Ludens” ( de spelende mens) introduceerde. Constant voorzag dat door de voortgaande mechanisering en automatisering de mens vrij gemaakt zou worden van het juk van de arbeid en dat zo ook materiële noden opgelost zouden zijn. De Homo Faber zal ophouden met te bestaan en een ludieke levenswijze zal binnen het bereik van vrijwel alle mensen vallen. De enorme vrije tijd die nu voor alle mensen ter beschikking was gekomen zou voortaan creatief ingevuld worden. In New Babylon zijn de verdiepingen hotel- en speelruimtes die naar behoefte door mobiele elementen te veranderen zijn en geen andere functie hebben dan artistiek medium te zijn. Hierin wordt de taak van de mens zich voortaan spelend (creatief) bezig te houden. Constant zag in de tijd (1964) toen hij dit idee lanceerde dat de jeugd, vrijer en welvarender was als ooit te voren, gedreven werd door een dadendrang die in de leegte slaat, die gefrustreerd moest blijven. Deze dadendrang was niet langer in toom te houden, hij zou zich hoe dan ook steeds sterker doen gelden. Tot op het moment waarop de sublimering van deze drift, ‘speel’-drift, mogelijk zal zijn geworden, zal zij zich uiten in agressiviteit, en zich keren tegen alles wat haar bevrediging in de weg staat.

In de artistieke creatie zal de mens zijn verwerkelijking kunnen toe-eigenen.Ik heb het bovenste stuk in iets gewijzigde vorm mogen publiceren in een Vrijplaats in Leiden, in Nederland. De functie: communicatie-medewerker.over Peter Bonte


Peter Bonte: een dichter, journalist, folosoof, kunstenaar en fotograaf. Korte biografie zou binnenkort op hier verplaatst worden. Contact: peterbonte@zonnet.nl

Geboren in 1959 te Amsterdam (Nederland). Filosoof, dichter, fotograaf en tekenaar.
Ik ben op mijn 17de begonnen met het schrijven van poëzie. Ik maakte hiermee kennis op de middelbare school en raakte gauw hierna geïnspireerd door de zeer leesbare poëzie van Simon Vinkenoog.
Ik heb toen zo’n 4 jaar geprobeerd poëzie te maken. Het was in ieder geval iets wat er op leek. Het waren voornamelijk liefdesgedichten, dromen, humor en maatschappijkritiek.

In de periode 1991-1996 heb ik de draad weer opgepakt en veel gedichten geschreven in een tijd vol van avontuur. In die tijd combineerde ik het schrijven van gedichten met maken van automatische handschrift tekeningen.

Na zo’n 10 jaren (2006) begon het poeziëbloed weer te tintelen. Ik maakte kennis met Riekie Schoneveld die via de ruilkring LETS in Den Haag een poëzie-workshop leidde. Deze maan-
delijkse groep blijft tot op heden een bron van inspiratie voor mij.

Mijn eerste vervolgpoëzie waren toen ‘stilte-gedichten’. Een op dat moment populaire vorm van poëzie. Het waren korte, bondige gedichten met momenten van stilte, die de toehoorder of aandachtige lezer een verbinding met het spirituele gaven.

Via open podiums maakte ik kennis met het direct voordragen van poëzie door andere dichters. Ik zelf ben toen weer terug gegaan naar mijn 2e periode (1991-1996) Al mijn ge-
dichten en aantekeningen uit deze jonge jaren,die gebaseerd waren op mijn uitgaansleven en de popmuziek die daarin een grote rol speelde, heb ik toen omgewerkt in de internationale Engelse poptaal en heb ze tevens zeer eenvoudig gehouden zodat ze voor iedereen makkelijk begrijpbaar zijn. Ik noemde dit programma : “Rock’n’roll-poëzie”. Ik draag dit programma nog steeds regelmatig voor, aangevuld met hedendaagse ervaringen.

Mijn overig dichtwerk is in het gewoon Nederlands. Dit werk kenmerkt zich door een moderne en begrijpbare taal. Met als hoofdthema’s de plaats van de mens in de moderne maatschappij, de tijd en het spirituele, maatschappijkritiek en de vreugde in de dingen.

Daarbij ben ik een gespecialiseerd de poëzie van de zgn. “Beatgeneration”, een avant-gardistische literaire beweging die zijn oorsprong vond in de jaren ’50 in de V.S. . Bekende namen hierin zijn Jack Kerouac, Allen Ginsberg en William Burroughs. Van uit eigen hand is hierin door mij verschenen de Nederlands –Engelse vertaling van Howl”(1958) van Allen Ginsberg.

Publicaties:
“Poëzie op Pootjes 3 ”, 2011, verzamelbundel Haagse dichters, blz. 247.
“Naturegraffix”, 2014, Int. tijdschrift voor ecologisch bewustzijn en alternatieve levensvormen, Blz. ..-.., gedicht en tekeningen.


kunstgallerij


Beelden: automatische handschrift tekeningen. 
over New Babylon

New Babylon:

De toekomstvoorspelling waarin Constant Nieuwenhuys zag dat de mensen als gevolg van de totale automatisering van de productie niet langer gedomineerd door de arbeid zouden zijn komt wel stukje bij beetje dichterbij. Je ziet nu dat de vraag naar werknemers steeds meer afneemt. Een arbeidsvrije samenleving ligt echter nog ver in het verschiet. Ook nu zal het dan nog de vraag zijn of de mensen dan de financiële middelen beschikbaar worden gesteld om de dan beschikbare vrije tijd creatief/speels door te brengen. De kans dat dit alleen voor een betere elite zal zijn zit er natuurlijk in. Een vrije consumptie, gratis voor iedereen wordt wel voor New Babylon beoogd. We moeten ons echter niet laten demotiveren dat de komst van een vrije maatschappij : New Babylon nog wel even zal duren. Want de gedachte aan een New Babylon is nu al zeer bruikbaar omdat de eerste stappen naar New Babylon door de samenleving zelf al gecreëerd zijn. De toegenomen vrije tijd: vrije weekenden, kortere wekdagen, lange vakanties, extra vrije dagen, enz. noden de mens tot een zinvolle vrije tijdsbesteding te hebben. We moeten dan iets hebben waarmee het 'gat' van de leegte, die dan gevoelt kan worden, mee op te vullen is. Voor Constant is dit een creatieve invulling aan je bestaan geven. We hoeven dan niet langer gefrustreerd te zijn. De mens kan nu zijn leven een eigen vorm en inhoud geven. De mens kan nog spelend leven, niet als een vlucht uit de werkelijkheid, maar door het leven als een spel te ondergaan. In een wereld zonder angst. Stephenson zegt anno 1989 hierop: "De creatieve artiest is de belichaming van de heldhaftige weerstand tegen de bestelende, onderdrukkende krachten der dood en negativiteit". “Vrede zij met jullie allen ."