Friday, 17 October 2014

over vrijheid en menselijkheidDeze site is er voor ‘vrije mensen’. Mensen die zich niet willen laten onderdrukken door andere mensen. Andere mensen die voor jou gaan bepalen welk geloof, welke politiek of van welke afkomst je moet zijn. Want mensen hebben het recht om voor zichzelf te denken en zelf beslissingen te nemen in wat ze goed vinden of graag zouden willen doen.

Ieder zou zich moeten inzetten voor werkelijke vrijheid. !!!

Dat betekent dat de mensen tolerant of wel verdraagzaam zijn geworden. Leef dan ook niet langer vanuit je agressie. Ban de oorlog uit je eigen geest. Haatopwekking en angstaandrijving moeten tot het verleden gaan behoren. Wordt weer menselijk, laat je hart weer spreken.

Zoek de liefde. “Heb uw naaste lief” (solidariteit). Wees geen egoïstisch uitschot. Maar wees solidair met mensen die net als jij de vrijheid liefhebben. Ik denk dat er dan een Vrede in de mens is gecreëerd die kenmerkend is voor een normale omgang die iedereen nodig heeft. Hiermede kunnen wij een plaats of plaatsen opbouwen van waaruit Utopia een werkelijk bestaan heeft gekregen. Ik ben wat dat betreft geïnspireerd door het idee van New Babylon van Constant Nieuwen- huys die hierin de “Homo Ludens” ( de spelende mens) introduceerde. Constant voorzag dat door de voortgaande mechanisering en automatisering de mens vrij gemaakt zou worden van het juk van de arbeid en dat zo ook materiële noden opgelost zouden zijn. De Homo Faber zal ophouden met te bestaan en een ludieke levenswijze zal binnen het bereik van vrijwel alle mensen vallen. De enorme vrije tijd die nu voor alle mensen ter beschikking was gekomen zou voortaan creatief ingevuld worden. In New Babylon zijn de verdiepingen hotel- en speelruimtes die naar behoefte door mobiele elementen te veranderen zijn en geen andere functie hebben dan artistiek medium te zijn. Hierin wordt de taak van de mens zich voortaan spelend (creatief) bezig te houden. Constant zag in de tijd (1964) toen hij dit idee lanceerde dat de jeugd, vrijer en welvarender was als ooit te voren, gedreven werd door een dadendrang die in de leegte slaat, die gefrustreerd moest blijven. Deze dadendrang was niet langer in toom te houden, hij zou zich hoe dan ook steeds sterker doen gelden. Tot op het moment waarop de sublimering van deze drift, ‘speel’-drift, mogelijk zal zijn geworden, zal zij zich uiten in agressiviteit, en zich keren tegen alles wat haar bevrediging in de weg staat.

In de artistieke creatie zal de mens zijn verwerkelijking kunnen toe-eigenen.Ik heb het bovenste stuk in iets gewijzigde vorm mogen publiceren in een Vrijplaats in Leiden, in Nederland. De functie: communicatie-medewerker.No comments:

Post a Comment